• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (17/11/2016 - 1/12/2016)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Προϋπολογισμός: 37.403,24 €