• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «Κατασκευή υποδομών για ΣΜΑ Αλεξανδρούπολης» (22/11/2016 - 7/12/2016)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «Κατασκευή υποδομών για ΣΜΑ Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμός: 73.000,00 €

 

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την Πέμπτη 22-12-2016