• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ(ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ)ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών και τοποθέτηση νέων μεταλλικών ιστών στο γήπεδο Φ. ΚΟΣΜΑΣ» (23/11/2016 - 7/12/2016)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ(ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ)ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών και τοποθέτηση νέων μεταλλικών ιστών στο γήπεδο Φ. ΚΟΣΜΑΣ» Προϋπολογισμός: 25.000,00 €