• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια Οικίσκων για Κατασκήνωση» (23/12/2016 - 16/1/2017)
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια Οικίσκων για Κατασκήνωση» Προϋπολογισμός: 95.852,00 €