• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάθεση με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση), τμημάτων της προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, Μ.Ε. και Α.Μ. για τα έτη 2016 - 2017 (23/12/2016 - 29/12/2016)
Ανάθεση με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση), τμημάτων της προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, Μ.Ε. και Α.Μ. για τα έτη 2016 - 2017 Προϋπολογισμός: 79.972,66 €