• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας: «χημικών για το Κολυμβητήριο» (29/12/2016 - 16/1/2017)
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας: «χημικών για το Κολυμβητήριο» Προϋπολογισμός: 14.994,08 €

 
 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας«χημικών για το Κολυμβητήριο»