• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξης Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2017 και 2018 (20/1/2017 - 13/2/2017)
Διακήρυξης Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2017 και 2018 Προϋπολογισμός: 259.079,65 €

Διακήρυξης Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2017 και 2018