• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» με τη συνοπτική διαδικασία της συλλογής προσφορών (30/1/2017 - 3/2/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» με τη συνοπτική διαδικασία της συλλογής προσφορών