• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου» (2/2/2017 - 9/2/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου» Προϋπολογισμός: 11.928,80 €