• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια και τοποθέτηση μετρητικού εξοπλισμού στα πλαίσια της Πράξης «Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (8/2/2017 - 24/2/2017)
Προμήθεια και τοποθέτηση μετρητικού εξοπλισμού στα πλαίσια της Πράξης «Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμός: 11.485,35 €