• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ για το έτος 2017 (9/3/2017 - 23/3/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ για το έτος 2017 Προϋπολογισμός: 29.306,55 €