• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους αρμοδιότητας Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. (14/3/2017 - 7/4/2017)
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους αρμοδιότητας Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. Προϋπολογισμός: 160.000,00 €