• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Απευθείας ανάθεση για δαπάνες απεντόμωσης και απολύμανσης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης (21/3/2017 - 3/4/2017)
Απευθείας ανάθεση για δαπάνες απεντόμωσης και απολύμανσης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης Προϋπολογισμός: 5.952,00 €