• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ WI-FI HOT SPOTS ) KAI ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (24/8/2009 - 17/9/2009)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ WI-FI HOT SPOTS ) KAI  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Προϋπολογισμός: 213.670,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ημερομηνία 24-8-2009
Αριθμ. Πρωτ. 60549

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

για «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ WI-FI HOT SPOTS ) KAI ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την δράση «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ WI-FI HOT SPOTS ) KAI ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 213.670,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» , μέτρο 4.2 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξανδρούπολης , Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , την 17-9-2009 ημέρα Πέμπτη , ώρα 12.00 . Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (10.683,50 € ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιος Χαράλαμπος Σούλτας Διεύθυνση Λ.Δημοκρατίας 306 Τηλέφωνο 25510 64165 .

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α/α
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΤΣΙΚΙΔΗΣ

 

 Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ

 

 

     ΝΕΟ , ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ