• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη Διενέργεια Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση (με Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού) για την ανάθεση της Εργασίας Συντήρησης και Επισκευής Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου (23/3/2017 - 20/4/2017)
Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη Διενέργεια Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση (με Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού) για την ανάθεση της Εργασίας Συντήρησης και Επισκευής Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου Προϋπολογισμός: 35.253,20 €