• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» (28/3/2017 - 11/4/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» Προϋπολογισμός: 29.336,61 €