• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Απευθείας ανάθεση Παροχής υπηρεσιών για την δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της γεωθερμίας στα πλαίσια της Πράξης «Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (3/4/2017 - 10/4/2017)
Απευθείας ανάθεση Παροχής υπηρεσιών για την δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της  γεωθερμίας στα πλαίσια της Πράξης «Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμός: 9.194,91 €