• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ για το έτος 2017 και με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή (5/4/2017 - 21/4/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ για το έτος 2017 και με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός: 1.712,44 €