• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Προμήθειας Λατομικών Προϊόντων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης για το έτος 2017 (19/5/2017 - 14/6/2017)
Διακήρυξη Προμήθειας Λατομικών Προϊόντων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης για το έτος 2017 Προϋπολογισμός: 139.800,95 €