• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (23/5/2017 - 6/6/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Προϋπολογισμός: 32.325,68 €