• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ( σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.5, του ν.4412/2016 ) (1/6/2017 - 20/6/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ( σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.5, του ν.4412/2016 )