• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:250.000,00 €-ΦΕΡΕΣ:250.000,00 €-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ: 100.000,00 €) (7/6/2017 - 4/7/2017)
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:250.000,00 €-ΦΕΡΕΣ:250.000,00 €-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ: 100.000,00 €) Προϋπολογισμός: 600.000,00 €

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:250.000,00 €-ΦΕΡΕΣ:250.000,00 €-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ: 100.000,00 €)