• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της προμήθειας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (13/6/2017 - 27/6/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της προμήθειας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Προϋπολογισμός: 19.158,00 €