• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ» (21/6/2017 - 13/7/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ» Προϋπολογισμός: 110.000,00 €