• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (27/6/2017 - 3/7/2017)
Διενέργειας της   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ   με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 1.479.940,00 €Διενέργειας της   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ   με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης