• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φερών (28/6/2017 - 25/7/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φερών Προϋπολογισμός: 100.000,00 €