• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτή διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΒΑΝΤΑ » (29/6/2017 - 24/7/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ανοικτή διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας  σύμβασης  έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ  ΑΒΑΝΤΑ » Προϋπολογισμός: 92.443,91 €