• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ» (7/7/2017 - 8/8/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ» Προϋπολογισμός: 345.000,00 €