• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

΄΄Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού΄΄ (3/3/2010 - 23/3/2010)
΄΄Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού΄΄ Προϋπολογισμός: 52.092,25 €

  
 
Για να παραλάβετε την προκήρυξη πατήστε εδώ
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού,  προϋπολογισμού 52.092,25 με  Φ.Π.Α. 19%, για ελεύθερη παράδοση στην Αλεξανδρούπολη. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.