• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων ΠΟΡΟΥ , ΚΑΒΗΣΟΥ, ΠΕΠΛΟΥ, ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ, ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΗΣ 2017 (18/7/2017 - 2/8/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων ΠΟΡΟΥ , ΚΑΒΗΣΟΥ, ΠΕΠΛΟΥ, ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ, ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΗΣ 2017