• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΙΣΥΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ' (25/7/2017 - 31/7/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΙΣΥΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ'ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΙΣΥΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ'