• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Προμήθειας Απορριμματοφόρων Κάδων (28/7/2017 - 23/8/2017)
Διακήρυξη Προμήθειας Απορριμματοφόρων Κάδων Προϋπολογισμός: 99.770,40 €