• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή ανά τομέα (18/8/2017 - 1/9/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή ανά τομέα Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 €