• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Συνεργείων Πρασίνου- Γηπέδων (11/9/2017 - 2/10/2017)
Διακήρυξη Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Συνεργείων Πρασίνου- Γηπέδων Προϋπολογισμός: 143.480,40 €