• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, ΜΑΪΣΤΡΟ, ΝΙΨΑ, ΠΑΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΕΣ (19/9/2017 - 3/10/2017)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, ΜΑΪΣΤΡΟ, ΝΙΨΑ, ΠΑΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΕΣ Προϋπολογισμός: 47.975,60 €