• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάθεση με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση), τμήματος της Προμήθειας Απορριμματοφόρων Κάδων (τμήμα 3 της υπ' αριθμ. 35099/2017 διακήρυξης) (27/9/2017 - 6/10/2017)
Ανάθεση με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση), τμήματος της Προμήθειας Απορριμματοφόρων Κάδων (τμήμα 3 της υπ' αριθμ. 35099/2017 διακήρυξης) Προϋπολογισμός: 8.494,00 €