• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διενέργεια προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια εντύπων , υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» (3/10/2017 - 9/10/2017)
Διενέργεια προμήθειας  με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια εντύπων , υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» Προϋπολογισμός: 14.743,20 €