• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΥΜΗΣ (30/10/2017 - 14/11/2017)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΥΜΗΣ Προϋπολογισμός: 44.354,84 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΥΜΗΣ

 

ΤΕΥΔ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΥΜΗΣ