• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη εκμίσθωσης Αγροκτημάτων στην Τοπική Κοινότητα Συκορράχης και στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης (8/11/2017 - 22/11/2017)
Διακήρυξη εκμίσθωσης Αγροκτημάτων στην Τοπική Κοινότητα Συκορράχης και στην Δημοτική Κοινότητα  Αλεξανδρούπολης