• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάθεση με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση), τμημάτων της Προμήθειας Τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για το 2018 και 2019 (24/11/2017 - 5/12/2017)
Ανάθεση με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση), τμημάτων της Προμήθειας Τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για το 2018 και 2019