• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια ειδών συσκευασίας τροφίμων σίτισης (28/11/2017 - 13/12/2017)
Προμήθεια ειδών συσκευασίας τροφίμων σίτισης Προϋπολογισμός: 36.790,80 €