• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (10/6/2010 - 30/6/2010)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ Προϋπολογισμός: 30.000,00 €

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Γεώργιος Αλεξανδρής προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη «Λειτουργία διαπολιτισμικών δομών σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις από τον Καλλικράτη» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  30.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η  30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00 π.μ.  ώρα λήξης 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου Αλεξανδρούπολής, στην οδό Λεωφόρος Δημοκρατίας 306.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 25510-64231, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Μανάργιας).

 

 

       Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

       Γεώργιος Αλεξανδρής
 
Πατήστε εδώ για να παραλάβετε την Διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού