• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες 2017-2018) (8/12/2017 - 21/12/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες 2017-2018) Προϋπολογισμός: 48.000,00 €