• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» (11/12/2017 - 18/12/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» Προϋπολογισμός: 14.309,60 €