• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» (7/3/2018 - 4/4/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» Προϋπολογισμός: 109.470,80 €