• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (5/4/2018 - 22/5/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμός: 2.332.789,63 €