• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (18/4/2018 - 5/6/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Προϋπολογισμός: 1.192.201,86 €