• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόσκληση για τη διενέργεια της εργασίας «Αποφράξεις φρεατίων Αθλητικών εγκαταστάσεων» (27/4/2018 - 3/5/2018)
Πρόσκληση για τη διενέργεια της εργασίας «Αποφράξεις φρεατίων Αθλητικών εγκαταστάσεων» Προϋπολογισμός: 499,72 €