• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη προμήθειας και μεταφοράς αδρανών υλικών λατομείου, σκυροδέματος και ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος για το Δήμο Αλεξανδρούπολης για το έτος 2018 (13/4/2018 - 14/5/2018)
Διακήρυξη προμήθειας και μεταφοράς αδρανών υλικών λατομείου, σκυροδέματος και ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος για το Δήμο Αλεξανδρούπολης για το έτος 2018 Προϋπολογισμός: 258.811,56 €