• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στην απευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ρηγμάτων επιχώματος παλαιάς σιδ/κης γραμμής περιοχής Νίψας » (17/4/2018 - 23/4/2018)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στην απευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ρηγμάτων επιχώματος παλαιάς σιδ/κης  γραμμής περιοχής Νίψας » Προϋπολογισμός: 74.000,00 €